Poniedziałek 21 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 30 rocznicy ślubu Agaty i Andrzeja

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie

i błogosławieństwo na kolejne lata

Godz.17.30

+ Urszulę Kotewicz- Kowalska imieninowa

Godz.17.30

+ Urszulę Stam imieninowa

 

Wtorek 22 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Mirosławę Paluszkiewicz od wnuczków

Godz.17.30

+ Romana Kraczewskiego od siostry Danuty z rodziną

 

Środa 23 Październik 2019

 

Godz.09.00

Msza św. dziękczynna w 77 rocznicę urodzin Zygfryda

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie na dalsze lata życia i potrzebne łaski dla całej rodziny

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Adama Kamieniarza, Irenę, Franciszka, Józefa Michalskich,

Katarzynę, Józefa Rutów

Godz.17.30

+ Marię Janik od chrześniaczki Steni

 

Czwartek 24 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Stanisława, Franciszkę, Jana, Romana Marciniaków

 

Piątek 25 Październik 2019

 

Godz.1700

Różaniec

Godz.17.30

+ Zbigniewa Klechę i zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Marię Janik od Henryka z żoną i synem oraz Arlet z mężem i

córkami

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 26 Październik 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Małgorzaty i Maurycego

Godz.17.30

+ Tadeusza Budzyńskiego imieninowa i zmarłych rodziców

z obu stron

Godz.17.30

+ Jadwigę, Jana, Mirosława, Jana Skorczyków, Janinę Spychała,

Renatę, Stanisława Dosz

Godz.17.30

+ Bronisławę Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Stanisławę

Włoch, Józefę Dosz, Mariannę w rocznice śmierci Jana Haremzów

 

Niedziela 27 Październik 2019

 

Godz.08.00

+ Tadeusza Szlafkę,w 6 r.ś. i zmarłych z rodziny

Godz.08.00

+Jerzego, Edwarda,Helenę Koniecznych, Leonardę, Franciszka

Kromarków

 

Godz.10.00

+ Tadeusza Gruszko i Wojciecha Samol

Godz.10.00

+ Mieczysława Sterniaka i zmarłych z rodziny Nowaków

i Sterniaków

 

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 40 rocznicy ślubu Marii i Lucjana

Godz.11.30

+ Anielę , Zygmunta, Lecha Wojciechowskich, Jacka Sterna,

Edmunda Kaczór

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP , św. Jana Marii Vianney, św Jana Pawła II

z podziękowaniem za wszystkie dobro, łaski i zdrowie z prośbą o dalszą

opiekę, siły i zdrowie w trudzie kapłańskiej posługi z okazji urodzin i imienin Ks. Proboszcza Tadeusza

 

Godz.15.00

+ Jacka, Pelagię, Józefa, Zofię Wasielewskich, Teresę, Alojzego

Andrzejczaków

Godz.15.00

+ Sylwię, Józefę, Walentego Sobczak, Mariannę Rosolskich

i zmarłych z rodziny Gruszko i zmarłych rodziców z obu stron

 

 

Godz.7.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 30 rocznicy ślubu Elżbiety i Ferdynanda

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie

i błogosławieństwo na kolejne lata

Godz.17.30

+Stanisława Gabryiela w 16 rś.

 

Wtorek 15 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Bogdana Wieczorka w 6 r.ś.

Godz.17.30

+ Antoninę, Stanisława, Jerzego Adamczak od siostry Barbary

z rodziną

Godz.17.30

+ Romana Kraczewskiego w 7 dzień od śmierci

 

Środa 16 Październik 2019

 

Godz.09.00

+ Anielę, Marię, Mariana Budzyńskich i Wandę Grochową

Godz.09.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za szczęśliwą operację choć bardzo trudną

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Hieronima Bartkowiaka i zmarłych rodziców z obu stron

Godz.17.30

+ Marię Janik od siostry Kazimiery z rodziną

 

Czwartek 17 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Tadeusza Dudkowiaka w 38 r.ś. oraz zmar rodziców z ob stron

Godz.17.30

+ Tadeusza Koniecznego, Agnieszkę, Józefa Linków, Stefana,

Janinę Koniecznych

 

Piątek 18 Październik 2019

 

Godz.1700

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP, św. Łukasza w intencji członków Polskiego Koła

Diabetyków w Śmiglu i zmarłych członków z tego Koła i o zdrowie

i pomyślność w życiu, w zmaganiu się ze swoja chorobą

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 19 Październik 2019

 

Godz.15.00

Msza św. ślubna Anny i Łukasza

Godz.16.15

Do NSPJ i MBNP, św. Huberta z okazji 70 lat istnienia Koła

Łowieckiego Nr 9 Knieja w Śmiglu

Godz.17.30

+ Zygfryda Jordanowskiego w 3 r.ś.

Godz.17.30

+ Stanisława Firlej w 4 r.ś. od żony z rodziną

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 45 rocznicy ślubu Krystyny i Bogdana

 

Niedziela 20 Październik 2019

 

Godz.08.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 44 rocznicy ślubu z podziękowaniem za

odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Bożą

Godz.08.00

+ Łucję, Antoniego, Zdzisława Marszałków, Kazimierza Kriczi

 

Godz.10.00

+ Katarzynę, Jana, Stefana Kicińskich zmarłych z rodziny

Koronowskich

Godz.10.00

+ Bolesława, Weronikę Bakalarczyk i zmarłych z rodziny

Bakalarczyków, Wydrów i Nędzów

 

Godz.11.30

+ Irenę imieninowa, Jadwigę imieninowa, Mirosława Andrzeja Pytlików

Godz.11.30

+ Antoniego w 4 r.ś. Wacława, Antoniego, Mikołaja Mikołajczaków,

Franciszkę, Michała Dziwak

 

Godz.15.00

+ Waleriana Jankowiak w 21 r.ś. i zmar z rodziny Jankowiaków

i Kruków

Godz.15.00

+ Dorotę Żyburę w 1 r.ś. Genowefę, Stanisława Błażeczków

Godz.15.00

+ Joannę, Mariana Brzeziewskich

 

Poniedziałek 07 Październik 2019

 

Godz.7.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Leona Burmistrzaka w 15 r.ś. i zmar z rodziny Burmistrzaków,

Kozaków i Stachowiaków

Godz.17.30

+ Zmarłych z rodziny Kowalskich, Zarabskich, Gugałów,

Kaczmarków, Czesławę Frąckowiak

 

Wtorek 08Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 40 lat małżeństwa Bernadety i Andrzeja

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za 2 laka Zofii z prośbą o zdrowie błogosławieństwo dla całej kochanej rodziny

 

Środa 09 Październik 2019

 

Godz.09.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę z okazji 90 urodzin i imienin Seweryny

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 42 rocznicy ślubu Elżbiety i Marka

z podziękowaniem za otrzymane łaski i błogosławieństwo z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie i obfitość łask na dalsze wspólne lata

 

Czwartek 10 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+Ryszarda Koniecznego od mamy, siostry Grażyny z mężem

i rodziną

Godz.17.30

+ Annę Augustyniak i zmarłych z jej rodziny od siostry Bożeny

 

 

Piątek 11 Październik 2019

 

Godz.1700

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 50 lat

małżeństwa Natalii i Jerzego

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 12 Październik 2019

 

Godz.14.00

Msza św. ślubna Natalii i Krzysztofa

Godz.17.30

+Marię, Jana Leśnych, Wojciecha, Marię, Czesława Samol,

Tadeusza Gruszko, zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Stanisławę Pikińską w 5 r.ś. Kazimierza Pikińskiego

 

Niedziela 13 Październik 2019

 

Godz.08.00

+Jadwigę Ruta, Dorotę Kaźmierczak i zmar z rodzimy

Godz.08.00

+ Małgorzatę Dosz w rocznicę śmierci

 

Godz.10.00

+ Józefa, Stanisława Mikołajczaków, Monikę, Seweryna Kamieniarzów, Edmunda Piotrowskiego

Godz.10.00

+Stanisławę, Edmunda Frąckowiaków, Józefa Jakubiaka, Ludwikę, Bogusława Metaliców, Mariana, Helenę, Feliksa Knopów

 

Godz.11.30

+ Antoninę, Józefa Lorenców, Zofię, Ignacego Stachowiaków

i zmar z rodziny

Godz.11.30

+ Edwarda Grześkowiaka i zmar z rodziny Kuśnierczaków

i Grześkowiaków

 

Godz.15.00

+ Stanisławę Jankowską w 15 r.ś

Godz.15.00

+ Edwarda Lemańskiego i zmar rodziców z obu stron

Godz.15.00

+ Jadwigę, Bolesława Błażejewskich i zmar z rodziny Śliwińskich

Kaczmarków, Grażynę, Aleksandrę Kmiecik

 

Poniedziałek 30 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ W intencji pomordowanych i rozstrzelanych mieszkańców Śmigla

podczas II Wojny Światowej w 80 rocznicę pierwszej egzekucji

 

Wtorek 01 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Zmarłych z rodziny Walkowiaków i Sworackich

Godz.17.30

+ Stanisławę, Antoniego Towarków i zmar z rodziny

 

Środa 02 Październik 2019

 

Godz.09.00

Brak intencji

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Krzysztofa Stachowiaka w 11 r.ś. Jana Pelec i zmar z rodziny,

Stachowiaków i Pelców

Godz.17.30

+ Stanisławę, Antoniego Firlejów, Joannę, Felicjana Sroczyńskich

i o zdrowie Brata Czesława Jankowskiego

 

Czwartek 03 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+Stefana Józefiaka w 4 r.ś. od córek z rodzinami

Godz.17.30

+ Czesławę w 2 r.ś. Józefa Matyaszczyk, Walentynę, Henryka

Marcinkowskich i zmar z obu stron

 

 

Piątek 04 Październik 2019

 

Godz.09.00

+ Henryka Kowalskiego od ojca chrzestnego z żoną

Godz.17.30

+ Zofię w 13 r.ś. Wacława, Weronikę, Jana Olejniczaków, Martynę Pioch

i o zdrowie dla całej rodziny

Godz.17.30

+ Marcina Kraczewskiego w 9 r.ś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 05 Październik 2019

 

Godz.09.00

Do NSPJ i BMNP i O.PIO z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę, za zmarłych z rodz. Borowskich i Kubiaków, Ks. Henryka Grześkowiaka i O. Sylwestra.

Godz.16.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 50 lat małżeństwa Genowefy i Stanisława

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo na kolejne lata

Godz.17.30

+Gabrielę, Mieczysława Klak

Godz.17.30

+ Pelagię, Władysława, Władysława Bock, Lecha, Janinę

Urbaniaków, Wandę Masłowską

Godz.17.30

+ Jana Bobowskiego od wnuczki Sylwii i wnuka Sebastiana

z rodziną

 

Niedziela 06 Październik 2019

 

Godz.08.00

+ Stefanię, Urbana Koniecznych, Janinę Czajka, Stanisławę Leśną

i w pewnej intencji

Godz.08.00

+ Marię, Pawła, Zofię, Barbarę Pelczyńskich, Kazimierza

Łakomego, Antoniego Chertmanowskiego i zmar z rodziny

 

Godz.10.00

+ Weronikę Bakalarczyk w 5 r.ś. i znar z rodziny Bakalarczyków,

Nędzów i Wydrów

Godz.10.00

+Jana, Józefa, Stanisławę, Antoniego Nowków, Martę, Zenona, Zygmunta Kaźmierczaków, Czesława Poniżego

 

Godz.11.10

Chrzest Julii

Godz.11.30

+ Artura, Marię, Józefa, Urszulę Stamów, Marię, Zygmunta

Dudkowiaków

Godz.11.30

+ Teresę Nowak

 

Godz.15.00

+ Wiktorię. Władysława Kaczorów, Agnieszkę, Marcina Kaczorów,

Jana, Franciszkę Jakubiaków

Godz.15.00

+ Balbinę, Stanisława Stefaniaków

Godz.15.00

+ Irene, Stanisława Przysieckich

Godz.15.00

+ Janinę Suwiczak i zmar z rodziny

 

Poniedziałek 16 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Sabinę w 15 r.ś. Mariana Foltyniaków

Godz.18.00

+ Mariana Przybył w 1 r.ś. od córki z rodziną

 

Wtorek 17 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

Do NSPJ, MBNP i O. PIO z okazji 35 rocznicy ślubu

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie w rodzinie oraz błogosławieństwo na dalsze lata

 

Środa 18 Wrzesień 2019

 

Godz.09.00

+ Stanisława Jankowika od Bożeny i Zygfryda Budzyńskich

Godz.18.00

+ Cecylię, jana Sobczaków i zmar z rodziny Stronków i sobczaków

Godz.18.00

+ Helenę Ciesielską w 1 r.ś.

 

Czwartek 19 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Apolonię Nowak, Annę, Adama Schiller, Marię, Grzegorza Kwasik,

Zofię Klabińską i zmar z rodziny, oraz Zbigniewa Klechę

Godz.18.00

+ Ryszarda Koniecznego w 30 dzień śmieri od siostry Elżbiety z mężem

i rodziną

 

 

Piątek 20 Wrzesień 2019

 

Godz.14.00

Msza Ślubna Katarzyny i Roberta

Godz.15.00

Msza Ślubna Olgi i Samuela

Godz.18.00

Do NSPJ i MBNP z podziekowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę z okazji 18 lat Szymona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 21 Wrzesień 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Marceliny, Leona, Antoniny, Fabiana i Aleksandra

Godz.17.30

+ Stefanię, Jana, Andrzeja, Eugeniusza Rozwalków

Godz.17.30

+ Grzegorza, Leona Klechów w rocznicę śmierci i zmar z rodziny

Godz.17.30

+ Teresę Fryder, Władysławę, Mariana Kubiaków

Godz.18.30

Elżbieta i Eugeniusz

 

 

 

 

Niedziela 22 Wrzesień 2019

 

Godz.08.00

+ Walentynę, Stanisława, Jerzego, Grzegorza Wojciechowskich,

Irenę, Wacława, Wojciecha Kowalskich

Godz.08.00

+ Franciszka Marcinkowskiego, Kazimierza Łakomego

 

Godz.10.00

+ Eugenię, Bernarda Borowczak, Monikę, Seweryna Kamieniarz

Godz.10.00

Do NSPJ i MBNP z podziekowaniem za odebrane łaski z prośbą

o dalszą opieke i błogosławieństwo w rodzinie

 

Godz.11.30

+ Piotra, Jana Bednarczyka oraz zmar z rodziny Rutów

Godz.11.30

+ Zygmunta Śmierzchalskiego w 8 r.ś. oraz rodziców z obu stron,

Kazimierza, Bronisławę Krupka

 

Godz.15.00

+ Janusza, Piotra Sobeckich i zmar rodziców z obu stron, Helenę

Szmyt, Budzimierza Grochowiaka i Mikołaja Królikowskiego

Godz.15.00

+ Irenę, Władysława Bednarskich i zmar z rodziny Leśniaków

Godz.15.00

+ Edwarda Grześkowiaka oraz zmar z rodziny Kuśnierczaków

i Grześkowiaków

 

Poniedziałek 09 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Andrzeja Jankowskiego od siostry Honoraty z rodziną

Godz.18.00

+ Marię Janik od sąsiadów z ul. Kilińskiego

 

Wtorek 10 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Marię Ignacego Pejsert i zmar z rodz. Galików, Włodarczaków,

Głuszaków, Ślebodów

 

Środa 11 Wrzesień 2019

 

Godz.09.00

+ Annę Woźną w 7 dzień od śmierci, Władysława, Lechosława

Nawrotów

Godz.18.00

+ Mariusza Chrzanowskiego urodzinowa

Godz.18.00

+ Czesława Pawlaka w 10 r.ś. i zmar z rodziny Pawlaków

 

Czwartek 12 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Leokadię Czerniak, Władysławę Józefowicz, zmar z rodziny

Konieczków, Wojciechowskich i Lewandowskich

Godz.18.00

+ Irenę Szulc w 19 r.ś. i zmar z rodziny Szulc i Poniżych

 

 

Piątek 13 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Zofię Sobańską od kuzynki Emilii z mężem i dziećmi

Godz.18.00

+ Zofię Sobańską od Mariana z żoną i dziećmi

Godz.18.00

+ Hieronima Dosz, Elżbietę Hudak, Genowefę Dajschel, Bernarda

Michalskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 14 Wrzesień 2019

 

Godz.15.00

Msza św. Ślubna Larysy i Mateusza

Godz.16.15

Do NSPJ i MBNP w intencji rodziny Ciesielskich

Godz.17.10

Chrzest Mai, Remigiusza

Godz.17.30

+ Mariannę, Marię, Jana Pawlaków, Anielę, Czesława Kochanek,

Zdzisława Frąckowiaka

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i dary Ducha św. podczas zdawania egzaminu lekarskiego

 

 

 

 

Niedziela 15 Wrzesień 2019

 

Godz.08.00

Do NSPJ i MBNP urodzinowo-imieninowa Marii z prośbą

o błogosławieństwo dla rodziny Wydrów i Bakalarczyków

 

Godz.10.00

+ Józefa, Stanisława Mikołajczaków oraz Gracjana, Romana

Danków

Godz.10.00

+ Marię, Zygmunta Dudkowiaków, Artura, Urszulę Stam

 

Godz.11.30

Za Parafian

 

Godz.15.00

+ Łukasza Przybylaka imieninowa, Bronisławę Henczak,

imieninowa, Czesława Przybylaka i zmar z rodziny

Godz.15.00

+ Eugenię w 1 r.ś. Bernarda Borowczaków

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Zenona