Wtorek 23 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

+ Wojciecha Kokornarczyka imieninowa

Godz.18.00

+ Zdzisławę Janik od syna Krzysztofa z rodziną

 

Środa 24 Kwiecień 2019

 

Godz.09.00

+ Zygmunta Janika, Annę, Franciszkę, Wojciecha Ambrowczyków

i zmar z rodziny Janików i Ambrowczyków

Godz.18.00

+ Agnieszkę, Jana, Zofię, Ignacego, Hieronima, Zygmunta

Reimanów, Bogdana Rozynka

Godz.18.00

+ Jerzego Adamczewskiego imieninowa

 

Czwartek 25 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

+ Jana Jórdeczkę w 10 r.ś.

Godz.18.00

+ Zbigniewa Węcławiaka od żony

 

Piątek 26 Kwiecień 2019

 

Godz.17.40

Chrzest Marii, Szymona i Szymona

Godz.18.00

+ Marię, Tadeusza, Marię, Zdzisława, Macieja Styza

Godz.18.00

+ Genowefę Jankowiak w 1 r.ś. od synów z rodzinami

 

Sobota 27 Kwiecień 2019

 

Godz.17.15

Chrzest Oskara

 

Godz.17.30

+ Elżbietę, Ignacego Jankowiaków, Tadeusza Budzińskiego

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą

o zdrowie i opiekę Bożą dla całej rodziny

Godz.17.30

+ Jerzego Kucharczaka, Pelagię, Ludwika Cichaszków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela 28 Kwiecień 2019

 

Godz.08.00

+ Mariana Grzeszczyka i zmar z rodziny z obu stron,

Marie,Stanisława Józefczak

Godz.08.00

+ Bronisławę, Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Stanisławę

Włoch, Józefę Dosz, Mariannę, Jana Haremzów

Godz.08.00

+ Jerzego Koniecznego

 

Godz.10.00

+Stefanię, Władysława Grząślewicz, Longinę, Jana Łęczyńskich

i zmar z rodziny , Janinę, Romana Urbaniak od chrześniaka Marka

z rodziną

Godz.10.00

+ Monikę Seweryna Kamieniarzów, Marię, Kazimierza Szuster

Józefa Mikołajczaka, Edmunda Piotrowskiego i zmar z rodziny

 

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 30 rocznicy ślubu Danuty i Jerzego

Godz.11.30

+ Tadeusza Gruszko w 5 r.ś. Bronisławę, Stanisława Gruszko,

Wojciecha Samol

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 40-lat Małżeństwa Genowefy i Ryszarda

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 40-lat Małżeństwa Haliny i Jana

 

Godz.14.40

Chrzest Wiktora

Godz.15.00

+ Jacka, Pelagię, Zofię Wasielewskich, Teresę, Alojzego Jędrzejczak

Godz.15.00

+ Czesława Furmaniaka, Mariannę, Albina Marciniaków, Katarzynę,

Jana Furmaniaków

Godz.15.00

+ Helenę, Czesława Tajchert

 

Poniedziałek 15 Kwiecień 2019

 

Godz.08.00

Za Parafian

Godz.18.00

+ Waleriana Wilczyńskiego

Godz.18.00

+ Wandę Marciniak od rodziny Swędrowskich

 

Wtorek 16 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

+ Władysława w 11 r.ś. Helenę w 3 r.ś. Płócienniczak, Elżbietę Kruk

Godz.18.00

+ Adama Matuszaka od mamy, brata i siostry

 

Środa 17 Kwiecień 2019

 

Godz.09.00

+ Stanisława Modlińskiego i zmarłych rodziców z obu stron

Godz.18.00

+ Janinę Spychała w 10 r.ś. Stanisławę, Franciszka Spychała oraz

zmarłych z rodziny

Godz.18.00

+ Witolda Sadowskiego od szwagierki Janiny z rodziną ze Śmigla

 

Czwartek 18 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

Do NSPJ i MB Matki Kapłanów z podziękowaniem za dar

Kapłaństwa i zmarłych rodziców Marii i Stefana

 

Piątek 19 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

Adoracja Krzyża

 

Sobota 20 Kwiecień 2019

 

Godz.18.00

Za Parafian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela 21 Kwiecień 2019 I Święto

 

Godz.06.30

Za Parafian

 

Godz.10.00

+Józefa, Stanisława Mikołajczak, Monikę, Seweryna Kamieniarzów

Godz.10.00

+ Lidię, Jadwigę. Irenę, Mirosława, Andrzeja Pytlików

 

Godz.11.30

+ Z rodziny Chłapowskich, Kasperków i Spławskich

Godz.11.30

+ Cecylię, Romana Górskich

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 40-lat Małżeństwa Janiny i Stefana

intencja od dzieci

 

Godz.15.00

+ Pawła Filipowicza w 5 rś.

Godz.15.00

+ Mirosławę Paluszkiewicz urodzinowa

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP O. Pio z okazji 75 lat Janiny + Jerzego Sadowskiego męża i zmar rodziców z obu stron

 

 

Poniedziałek 22 Kwiecień 2019 II Święto

 

Godz.08.00

+ Mariannę Adamkiewicz w 6 r.ś. Salomee, Władysława

Ławniczaków, Stefana, Urbana Koniecznych

Godz.08.00

+ Janinę Kazimierza Kościańskich, Zofię Kędziora, Teodora

Błażejewskiego

 

Godz.10.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 70 lat Władysława

Godz.10.00

+ Urszulę Stam od męża Mieczysława z dziećmi i ich rodzinami

 

Godz.11.30

+Władysława Skrzydlewskiego, Janinę, Józefa, Zbigniewa

Paszkowiaków, Władysławę, Stanisława Skrzydlewskich

Godz.11.30

+ Jacka Sterna w 7 r.ś.

 

Godz.15.00

+ Joannę, Mariana Brzeziewskch

Godz.15.00

+ Jawigę Ruta, Dorotę Kaźmierczak w 3 r.ś. i zmar z rodziny