Poniedziałek 18 Luty 2019

 

Godz.17.30

+ Elżbietę Chudak od sąsiadów

 

Wtorek 19 Luty 2019

 

Godz.17.30

+Janinę, Adama, Jana Korbik i zmar z rodz. Korbików

 

Środa 20 Luty 2019

 

Godz.09.00

+ Stefanię Lisewską

Godz.09.00

+ Tomasza Skrzydło

Godz.17.30

+ Jerzego Sadowskiego w 25 r.ś. i zmar rodziców z obu stron,

oraz zmar z rodz. Sadowskich i Michalskich

Godz.17.30

+ Wacława Koniecznego w 13 r.ś.

 

Czwartek 21Luty 2019

 

Godz.17.30

+Urszulę, Ludwika Swendrowskich, Wojciecha Samola

 

Piątek 22 Luty 2019

 

Godz.17.30

BRAK INTENCJI

 

Sobota 16 Luty 2019

 

 

 

Godz.17.15

Chrzest Amelii

Godz.17.30

+ Jana, Walerię, Ryszarda Cichoszewskich

Godz.17.30

+ Wiktorię, Władysława Kaczorów, Marię, Józefa, Artura Stamów

 

Niedziela 23 Luty 2019

 

Godz.08.00

+ Benignę,Czesława Kowaików, Martę, Zenona Kaźmierczaków

i zmarłych z rodziny

Godz.08.00

+ Piotra Barona od Arlety z rodziną

 

Godz.10.00

+ Jana Nowaka w 27 r.ś. Leonardę, Franciszka Kromarek

Godz.10.00

+ Romana Błaszkowskiego urodzinowo-imieninowa

 

Godz.11.30

+ Józefa Hałupkę i zmarłych z rodz Hałupków, Apolinarskich oraz

Józefa Nowaka

Godz.11.30

Do NSPJ, MBNP i O. Pio z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą błogosławieństwo na kolejne lata z okazji 40 lat pożycia małżeńskiego Grażyny i Zdzisława

 

Godz.15.00

+ Romę Spławską, Jana Grochowego i zmar z rodz Rybczyńskich

Godz.15.00

+ Janusza Czystego od Bożeny i Jarosława z rodziną