Poniedziałek 09 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+Stanisława Kościańskiego w 14 r.ś.

 

 

Wtorek 10 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

B.I.

 

Środa 11 Grudzień 2019

 

Godz.09.00

+ Zygfryda Budzyńskiego od Elżbiety Żeleźniak z rodziną

Godz.17.30

+ Zofię, Czesława Dworczaków i rodziców z obu stron

Godz.17.30

+ Jerzego Kozaka w 1 r.ś. Stefanię Burmistrzak w 26 r.ś. Franciszkę

Kozak w 19 r.ś. Zmarłych z rodziny Kozaków, Burmistrzaków

i Stachowiaków

 

Czwartek 11 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+Janinę Wypyszak od Teresy Gromnickiej z rodziną

Godz.17.30

+ Marię Gorną w 7 dzień od śmieri

 

Piątek 12 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+ Łucję, Marię Waligóra

Godz.17.30

+ Zygfryda Budzyńskiego od Akcji Katolickiej i Caritasu

 

Sobota 14 Grudzień 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Emilii

Godz.17.30

+ Stanisława Sobiech w 4 r.ś.

Godz.17.30

+Helenę, Franciszka Ciesielskich, Aleksandrę, Mariana Koaczor

Godz.17.30

+ Floriana Adamczaka w r.ś. i Gertrudę Stanek

Godz.17.30

+ Jana Bajsztok w r.ś. Martę Bajsztok, Rymwida Matyaszczyka,

Benignę, Ludwika Wawrzynowskich

 

 

 

 

 

Niedziela 15 Grudzień 2019

 

Godz.08.00

+Irenę, Mariana, Mariannę Matysiaków, Janinę, Walentego Szul,

Annę, Stefana Owsiannych

Godz.08.00

+ Zygfryda Budzyńskiego od Zofii Piotrowskiej z Natalią

 

Godz.10.00

+Mariana Szymańskiego

Godz.10.00

+ Wandę Czyżowską w 10 r.ś.

 

Godz.11.30

+ Mariannę, Mariana, Marka Michalak, Rozalię, Czesława, Jerzego

Domagalskich

Godz.11.30

+ Jana Bobowskiego urodzinowa od syna Tadeusza z rodziną

Godz.11.30

+ Grzegorza Szamborskiego w 3 r.ś.

 

Godz.15.00

+ Stanisława w 23 r.ś. Mariannę Borowskich, Marię Górną

Godz.15.00

+ Józefa Hermanowicza w 11 r.ś. zmarłych braci i rodziców z obu

stron, Janusza Skorackiego

 

 

Poniedziałek 02 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+Pawła Waligórę w 3 r.ś. i Feliksa Waligórę

Godz.17.30

+ Zygfryda Budzyńskiego od współpracowników

Godz.17.30

+ Janinę Wypyszak w 7 dzień od śmierci

 

 

Wtorek 03 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+ Marię, Ignacego Pejsert, Mieczysława Sterniaka, Martę Galik

i zmarłych z rodziny Głuszaków i Ślebodów

 

Środa 04 Grudzień 2019

 

Godz.09.00

B.I.

Godz.17.30

+ Teofila Pieśniaka, Jadwigę, Henryka Dziubałów i zmarłych z rodz.

Dziubałów i Iwonę Wasielewską

 

Czwartek 05 Grudzień 2019

 

Godz.17.30

+Bogdana w 4 r.ś. i Janinę Jażdżewskich

 

Piątek 06 Grudzień 2019

 

Godz.09.00

+ Ks. Stanisława Chmielewskiego i zmarłych rodziców

Godz.17.30

+ Katarzynę Guć, Janinę Sońską i zmar z rodziny Bobowskich

 

Sobota 30 Listopad 2019

 

Godz.09.00

B.I.

Godz.17.30

+ Romana Błaszkowskiego w 8 r.ś. i zmar z rodziny Błaszkowskich

i Jędrzejczaków

Godz.17.30

+ Jerzego Kucharczaka w 31 r.ś.

Godz.17.30

+ Marię Wawrzyniak, Zofię, Franciszka Furmann, Helenę,

Franciszka, Józefę, Aleksandra Jaskulskich

 

 

 

 

 

Niedziela 08 Grudzień 2019

 

Godz.08.00

+ Zygfryda Budzyńskiego od dzieci z rodzinami

 

Godz.10.00

+Stanisławę, Mariannę, Halinę, Stefana i zmarłych z rodziny

Szymańskich, Kowalczyków, Spławskich i Zbigniewa Królika

Godz.10.00

+ Stanisławę, Czesława Nawrotów

 

Godz.11.30

+Marię, Mariannę, Franciszka Żurczak, Benignę, Ludwika Piotrowskich

Józefa Jaskólskiego, Władysława Piątyszka

 

Godz.15.00

+ Franciszka Wojciechowskiego, Mariannę Bajon i zmarłych

z rodziny Witkiewiczów i Szablewskich

Godz.15.00

+ Zofię Ranka, Andrzeja Hetmańskiego

 

 

Poniedziałek 25Listopad 2019

 

Godz.17.30

+Joannę Kubiak w 30 r.ś.

 

 

Wtorek 26 Listopad 2019

 

Godz.17.30

+ Walerię, Jana, Tomczaków, Janinę, Floriana Wysockich i zmarłych

dziadków z obu stron

Godz.17.30

+ Józefę,Stefana Kapskich, Marię, Stanisława Matysiaków

i zmarłych z rodziny

 

Środa 27Listopad 2019

 

Godz.09.00

+ Annę Sykora w 19 r.ś. i zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Mariannę, Stefana, Irenę, Mariana Matysiaków, Zofię, Franciszka

Górnych

Godz.17.30

+ Barbarę Hoffman w 3 r.ś. od syna z rodziną

Godz.17.30

+ Mirosławę Kotlińską w 7 dzień śmierci od syna Grzegorza

z rodziną

 

Czwartek 28Listopad 2019

 

Godz.17.30

+Zdzisława Marciniaka imieninowa

Godz.17.30

+ Teofila Pieśniaka, Iwonę Wasielewską, Franciszka, Jadwigę

Pieśniaków, Jadwigę, Józefa Małków

 

Piątek 29 Listopad 2019

 

Godz.16.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 50 rocznicy ślubu Krystyny i Jerzego,

oraz Wandy i Zdzisława

Godz.17.30

+ Zdzisława, Halinę Łukaszewskich od córki z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 30 Listopad 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Tomasza, Mikołaja i Stanisława

Godz.17.30

+ Annę Dudkowiak, Annę, Franciszka Kokocińskich i Krzysztofa

Żaka

Godz.17.30

+ Helenę, Marcelego, Sylwię, Mariana Wasielewskich,Stanisławę

Jankowską,Elżbietę Kaźmierczak

Godz.17.30

+ Władysława w 11 r.ś. Helenę, Mariana, Franciszka Sierackich,

Mariannę, Jana Szymaniakow

 

 

 

 

 

Niedziela 01 Grudzień 2019

 

Godz.08.00

+ Mariannę, Stefana Matysiaków, Zofię, Franciszka, Antoniego

Górnych, Irenę,Mariana Matysiaków

Godz.08.00

+ Zygfryda Budzyńskiego od siostry Gertrudy

 

Godz.10.00

+Walerię, Jana, Ryszarda Cichoszewskich

 

Godz.11.10

Chrzest Dominika

Godz.11.30

 

 

Godz.15.00

+ Przemysława Banaszczaka w 2 r.ś.

Godz.15.00

+ Radomiłę Małecką od córki z mężem

 

 

Poniedziałek 18Listopad 2019

 

Godz.17.30

+Romę Spławską w 19 r.ś.

Godz.17.30

+ Anielę Wojciechowską imieninowa

 

 

Wtorek 19 Listopad 2019

 

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP dziękując Bogu za dar życia w 1 rocznice urodzin Faustyny z prośbą o dary Ducha św. również dla rodzeństwa Oliwi i Błażeja, oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 

Środa 20 Listopad 2019

 

Godz.09.00

+ Janinę Lis w 1 r.ś. Genowefę, Stanisława Majer, Mieczysława Lisa

Godz.17.30

+Stanisława Dosz w 3 r.ś.. zmarłych rodziców z obu stron

Godz.17.30

+ Kazimierza Buchwalda od żony i córki, za + Łucję, Mariana

Kraczewskich od córki

 

Czwartek 21 Listopad 2019

 

Godz.17.30

+Helenę Nowak i zmarłych z rodziny

 

Piątek 22 Listopad 2019

 

Godz.17.30

+ Cecylię imieninowa, Franciszka Marciniaków, Janinę, Józefa,

Zbigniewa Paszkowiaków

Godz.17.30

+ Aleksandra Walkowiaka w 12 r.ś.

Godz.17.30

+ Janusza Czystego imieninowa od mamy i żony z dziećmi

 

 

Sobota 23 Listopad 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Dawida

Godz.17.30

+ Cecylię Bolesława Kucharskich, Władysławę, Edmunda Michała

Wojciechowskich

Godz.17.30

+ Lecha Turlińskiego, Józefa Karwatkę i zmar z rodziny Karwatków

Turlińskich i Burmistrzaków

Godz.17.30

+ Władysławę w r.ś. Stanisława Szymańskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela 24 Listopad 2019

 

Godz.08.00

+ Jerzego Wieczorka w 3 r.ś.

Godz.08.00

+ Stanisława, Franciszkę, Jana, Romana Maricniaków

 

Godz.10.00

+ Lidię, Jadwigę, Irenę, Andrzeja, MirosławaPytlików

Godz.10.00

+ Józefa Hałupkę w 12 r.ś. i zmar z rodziny Apolinarskich, Józefa

Nowaka,

Godz.10.00

+ Jacka Sterna, Wandę, Jana Sterna , Władysławę

Wacława Damrych i Andrzeja Białego

 

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 50 lat Mariusza z podziękowaniem za

zdrowie i opatrzność Bożą z prośbą o błogosławieństwo i opieke Bożą

na kolejne lata dla Jubilata i całej rodziny

Godz.11.30

+ Bolesława rocznica śmierci Weronikę Jakielczyk, Cecylię Wojtkowiak

imieninowa

Godz.11.30

+Romana Dosza w 26 r.ś. Stefana Grochowego

 

Godz.15.00

+ Jaromira Furmaniaka w 8 r.ś. Janinę, Stefana Furmaniaków

Godz.15.00

+ Jana Marcinkowskiego i zmarłych z rodziny Marcinkowskich

i Rygusików

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą

o zdrowie i opiekę Bożą z okazji 34 rocznicy ślubu Amalii

i Kazimierza