Dla zainteresowanych którzy chcą złożyć ofiary i daninę na potrzeby Kościoła

podajemy nr Konta Bankowego Bank Spółdzielczy w Śmiglu

Nr Konta 35 8667 0003 0000 6347 2000 0010