Poniedziałek 09 Marzec 2020

 

Godz.17.00

+Mariannę, Franciszka, Jana Czerwińskich od syna Stefana z rodziną

 

Wtorek 10 Marzec 2020

 

Godz.17.00

+ Cecylię, Jana Sobczaków

Godz.17.00

+ Marię Buchwald od córki Zofii z mężem

 

Środa 11 Marzec 2020

 

Godz.09.00

+ Mariana, Anielę, Marię Budzyńskich

Godz.09.00

+ Włodzimierza, Dorotę Sobeckich, oraz zmarłych z rodziny

Sobeckich i Nowaków

Godz.17.00

Do NSPJ, MBNP i O. PIO z okazji 76 lat Janiny + Jerzego Sadowskiego i zmar rodziców z obu stron

 

Czwartek 12 Marzec 2020

 

Godz.17.00

+ Macieja Wolnika od dzieci

 

Piątek 13 Marzec 2020

 

Godz.16.30

Droga Krzyżowa

Godz.17.00

+ Zdzisławę Janik w 1 r.ś. i rodziców z obu stron

 

Sobota 14 Marzec 2020

 

Godz.17.10

Chrzest Kaji

Godz.17.30

+ Mirosława Słyk, Pelagię, Romana Kujawa

Godz.17.30

+ Lecha Grobelnego w 9 r.ś oraz zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Iwonę Wojciechowską w 1 r.ś. od męża z dziećmi, oraz Janinę,

Mariana Seifertów

 

 

Niedziela 15 Marzec 2020

 

Godz.08.00

+Zdzisława Adamczewskiego, Kazimierę Adamczewską w 1 r.ś.

Mariannę, Antoniego Antczak

Godz.08.00

+ Zofię w 2 r.ś. Mikołaja Pwlaków

 

Godz.10.00

+ Zmarłych z rodziny Wydrów, Bakalarczyków i Nędzów

Godz.10.00

+ Romana Pawlaka w 1 r.ś.

Godz.10.00

+ Barbarę Nadobnik w 2 r.ś. Grzegorza Nadobnika w 1 r.ś.

 

Godz.11.30

+ Artura, Urszulę, Marię, Józefa Stamów. Marię, Zygmunta

Dudkowiaków

Godz.11.30

+ Monikę, Seweryna Kamieniarz, Edmunda Piotrowskiego, Józefa

Mikołajczaka, Alojzego Wojtkowiaka, Marię, Kazimierza Szuster

Godz.11.30

+ Walentynę Jankowską w rocznicę śmierci, Józefa, Czesławę

Jankowskich

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji roczku Filipa z podziękowaniem za łaski dane nam od Pana i z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

Godz.15.00

Gorzkie Żale

Godz.15.30

+ Romana Jąder, Franciszkę, Romana Jąder, Józefę, Stanisława

Naskręt

Godz.15.30

+ Józefa Michałowskiego i zmarłych z rodziny, Józefa Hałupkę,

Józefa Nowaka, Grzegorza Nadobnika

Godz.15.30

+ Benignę, Ludwika Wawrzynowskich, Ryszarda Matyaszczyka, Jana,

Marię Bajsztok