Poniedziałek 03 Luty 2020

 

Godz.17.00

+ Macieja Wolnika od Geni i Zenka z rodziną

 

Wtorek 04 Luty 2020

 

Godz.17.00

Do NSPJ, MBNP, Ojca Pio i św. Jana Pawła II z prośba o szczęśliwą operacja dla ks. Proboszcza

 

Środa 05 Luty 2020

 

Godz.09.00

+Mieczysława , Janinę Lis, Genowefę, Stanisława Majer i zmarłych

z rodziny Lisów i Majerów

Godz.17.00

+ Elżbietę Ratajszczak w 30 dzień od śmierci od syna z rodziną

 

Czwartek 06 Luty 2020

 

Godz.17.00

Brak intencji

 

Piątek 07 Luty 2020

 

Godz.17.00

+ Ryszarda Koniecznego i zmarłych z rodziny z obu stron i Jana Prajsa

Godz.17.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji

45 rocznicy ślubu Genowefy i Wincentego Grzesiewicz i z prośbą

o dalszą opiekę na kolejne lata oraz za zmarłych rodziców z obu stron

 

Sobota 08 Luty 2020

 

Godz.17.10

Chrzest Karola

Godz.17.30

+ Halinę, Zdzisława Łukaszewskich od córki z rodziną

Godz.17.30

+ Janinę Pelec o siostry i brata

 

 

 

Niedziela 09 Luty 2020

 

Godz.08.00

+ Eugenię Masłowską w 2 r.ś. Wiktorię, Alfonsa Strauchmanów

i zmarłych rodziców z obu stron, Hieronima, Janus, Pelagię,

Wojciecha Matuszewskich

Godz.08.00

+ Apolonię, Marcelego Józefczak

 

Godz.10.00

+ Edwarda, Zofię, Henryka, Marię Ogrodowczyków, Zygfryda

Jordanowskiego, rodziców- Konstantego i Barbarę Topolińskich

Godz.10.00

+ Monikę, Seweryna Kamieniarz, Eugenię, Bernada Borowczak

Godz.10.00

Do NSPJ I MBNP z okazji roczku Oliwi z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Bożą na kolejne lata

 

Godz.11.30

+ Mieczysława Sterniaka, Helenę, Stanisława Nowak, Krystynę,

Henryka Jankowskich

Godz.11.30

+ Apolonię Maturek imieninowa

 

Godz.15.00

+ Franciszka, Józefę Giera, Władysława, Mariannę Szczerbal,

Krzysztofa, Wojciecha Dorynek, Mariusza Chrzanowskiego

Godz.15.00

+ Zbigniewa Klechę w 1 r.ś.