Poniedziałek 21 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 30 rocznicy ślubu Agaty i Andrzeja

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie

i błogosławieństwo na kolejne lata

Godz.17.30

+ Urszulę Kotewicz- Kowalska imieninowa

Godz.17.30

+ Urszulę Stam imieninowa

 

Wtorek 22 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Mirosławę Paluszkiewicz od wnuczków

Godz.17.30

+ Romana Kraczewskiego od siostry Danuty z rodziną

 

Środa 23 Październik 2019

 

Godz.09.00

Msza św. dziękczynna w 77 rocznicę urodzin Zygfryda

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie na dalsze lata życia i potrzebne łaski dla całej rodziny

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Adama Kamieniarza, Irenę, Franciszka, Józefa Michalskich,

Katarzynę, Józefa Rutów

Godz.17.30

+ Marię Janik od chrześniaczki Steni

 

Czwartek 24 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Stanisława, Franciszkę, Jana, Romana Marciniaków

 

Piątek 25 Październik 2019

 

Godz.1700

Różaniec

Godz.17.30

+ Zbigniewa Klechę i zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Marię Janik od Henryka z żoną i synem oraz Arlet z mężem i

córkami

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 26 Październik 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Małgorzaty i Maurycego

Godz.17.30

+ Tadeusza Budzyńskiego imieninowa i zmarłych rodziców

z obu stron

Godz.17.30

+ Jadwigę, Jana, Mirosława, Jana Skorczyków, Janinę Spychała,

Renatę, Stanisława Dosz

Godz.17.30

+ Bronisławę Jana, Barbarę, Hieronima Strzelczyków, Stanisławę

Włoch, Józefę Dosz, Mariannę w rocznice śmierci Jana Haremzów

 

Niedziela 27 Październik 2019

 

Godz.08.00

+ Tadeusza Szlafkę,w 6 r.ś. i zmarłych z rodziny

Godz.08.00

+Jerzego, Edwarda,Helenę Koniecznych, Leonardę, Franciszka

Kromarków

 

Godz.10.00

+ Tadeusza Gruszko i Wojciecha Samol

Godz.10.00

+ Mieczysława Sterniaka i zmarłych z rodziny Nowaków

i Sterniaków

 

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 40 rocznicy ślubu Marii i Lucjana

Godz.11.30

+ Anielę , Zygmunta, Lecha Wojciechowskich, Jacka Sterna,

Edmunda Kaczór

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP , św. Jana Marii Vianney, św Jana Pawła II

z podziękowaniem za wszystkie dobro, łaski i zdrowie z prośbą o dalszą

opiekę, siły i zdrowie w trudzie kapłańskiej posługi z okazji urodzin i imienin Ks. Proboszcza Tadeusza

 

Godz.15.00

+ Jacka, Pelagię, Józefa, Zofię Wasielewskich, Teresę, Alojzego

Andrzejczaków

Godz.15.00

+ Sylwię, Józefę, Walentego Sobczak, Mariannę Rosolskich

i zmarłych z rodziny Gruszko i zmarłych rodziców z obu stron