Poniedziałek 07 Październik 2019

 

Godz.7.00

Różaniec

Godz.17.30

+ Leona Burmistrzaka w 15 r.ś. i zmar z rodziny Burmistrzaków,

Kozaków i Stachowiaków

Godz.17.30

+ Zmarłych z rodziny Kowalskich, Zarabskich, Gugałów,

Kaczmarków, Czesławę Frąckowiak

 

Wtorek 08Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 40 lat małżeństwa Bernadety i Andrzeja

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za 2 laka Zofii z prośbą o zdrowie błogosławieństwo dla całej kochanej rodziny

 

Środa 09 Październik 2019

 

Godz.09.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę z okazji 90 urodzin i imienin Seweryny

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 42 rocznicy ślubu Elżbiety i Marka

z podziękowaniem za otrzymane łaski i błogosławieństwo z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie i obfitość łask na dalsze wspólne lata

 

Czwartek 10 Październik 2019

 

Godz.17.00

Różaniec

Godz.17.30

+Ryszarda Koniecznego od mamy, siostry Grażyny z mężem

i rodziną

Godz.17.30

+ Annę Augustyniak i zmarłych z jej rodziny od siostry Bożeny

 

 

Piątek 11 Październik 2019

 

Godz.1700

Różaniec

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 50 lat

małżeństwa Natalii i Jerzego

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 12 Październik 2019

 

Godz.14.00

Msza św. ślubna Natalii i Krzysztofa

Godz.17.30

+Marię, Jana Leśnych, Wojciecha, Marię, Czesława Samol,

Tadeusza Gruszko, zmarłych z rodziny

Godz.17.30

+ Stanisławę Pikińską w 5 r.ś. Kazimierza Pikińskiego

 

Niedziela 13 Październik 2019

 

Godz.08.00

+Jadwigę Ruta, Dorotę Kaźmierczak i zmar z rodzimy

Godz.08.00

+ Małgorzatę Dosz w rocznicę śmierci

 

Godz.10.00

+ Józefa, Stanisława Mikołajczaków, Monikę, Seweryna Kamieniarzów, Edmunda Piotrowskiego

Godz.10.00

+Stanisławę, Edmunda Frąckowiaków, Józefa Jakubiaka, Ludwikę, Bogusława Metaliców, Mariana, Helenę, Feliksa Knopów

 

Godz.11.30

+ Antoninę, Józefa Lorenców, Zofię, Ignacego Stachowiaków

i zmar z rodziny

Godz.11.30

+ Edwarda Grześkowiaka i zmar z rodziny Kuśnierczaków

i Grześkowiaków

 

Godz.15.00

+ Stanisławę Jankowską w 15 r.ś

Godz.15.00

+ Edwarda Lemańskiego i zmar rodziców z obu stron

Godz.15.00

+ Jadwigę, Bolesława Błażejewskich i zmar z rodziny Śliwińskich

Kaczmarków, Grażynę, Aleksandrę Kmiecik