Poniedziałek 16 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Sabinę w 15 r.ś. Mariana Foltyniaków

Godz.18.00

+ Mariana Przybył w 1 r.ś. od córki z rodziną

 

Wtorek 17 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

Do NSPJ, MBNP i O. PIO z okazji 35 rocznicy ślubu

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i zdrowie w rodzinie oraz błogosławieństwo na dalsze lata

 

Środa 18 Wrzesień 2019

 

Godz.09.00

+ Stanisława Jankowika od Bożeny i Zygfryda Budzyńskich

Godz.18.00

+ Cecylię, jana Sobczaków i zmar z rodziny Stronków i sobczaków

Godz.18.00

+ Helenę Ciesielską w 1 r.ś.

 

Czwartek 19 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Apolonię Nowak, Annę, Adama Schiller, Marię, Grzegorza Kwasik,

Zofię Klabińską i zmar z rodziny, oraz Zbigniewa Klechę

Godz.18.00

+ Ryszarda Koniecznego w 30 dzień śmieri od siostry Elżbiety z mężem

i rodziną

 

 

Piątek 20 Wrzesień 2019

 

Godz.14.00

Msza Ślubna Katarzyny i Roberta

Godz.15.00

Msza Ślubna Olgi i Samuela

Godz.18.00

Do NSPJ i MBNP z podziekowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę z okazji 18 lat Szymona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 21 Wrzesień 2019

 

Godz.17.10

Chrzest Marceliny, Leona, Antoniny, Fabiana i Aleksandra

Godz.17.30

+ Stefanię, Jana, Andrzeja, Eugeniusza Rozwalków

Godz.17.30

+ Grzegorza, Leona Klechów w rocznicę śmierci i zmar z rodziny

Godz.17.30

+ Teresę Fryder, Władysławę, Mariana Kubiaków

Godz.18.30

Elżbieta i Eugeniusz

 

 

 

 

Niedziela 22 Wrzesień 2019

 

Godz.08.00

+ Walentynę, Stanisława, Jerzego, Grzegorza Wojciechowskich,

Irenę, Wacława, Wojciecha Kowalskich

Godz.08.00

+ Franciszka Marcinkowskiego, Kazimierza Łakomego

 

Godz.10.00

+ Eugenię, Bernarda Borowczak, Monikę, Seweryna Kamieniarz

Godz.10.00

Do NSPJ i MBNP z podziekowaniem za odebrane łaski z prośbą

o dalszą opieke i błogosławieństwo w rodzinie

 

Godz.11.30

+ Piotra, Jana Bednarczyka oraz zmar z rodziny Rutów

Godz.11.30

+ Zygmunta Śmierzchalskiego w 8 r.ś. oraz rodziców z obu stron,

Kazimierza, Bronisławę Krupka

 

Godz.15.00

+ Janusza, Piotra Sobeckich i zmar rodziców z obu stron, Helenę

Szmyt, Budzimierza Grochowiaka i Mikołaja Królikowskiego

Godz.15.00

+ Irenę, Władysława Bednarskich i zmar z rodziny Leśniaków

Godz.15.00

+ Edwarda Grześkowiaka oraz zmar z rodziny Kuśnierczaków

i Grześkowiaków