Poniedziałek 09 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Andrzeja Jankowskiego od siostry Honoraty z rodziną

Godz.18.00

+ Marię Janik od sąsiadów z ul. Kilińskiego

 

Wtorek 10 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Marię Ignacego Pejsert i zmar z rodz. Galików, Włodarczaków,

Głuszaków, Ślebodów

 

Środa 11 Wrzesień 2019

 

Godz.09.00

+ Annę Woźną w 7 dzień od śmierci, Władysława, Lechosława

Nawrotów

Godz.18.00

+ Mariusza Chrzanowskiego urodzinowa

Godz.18.00

+ Czesława Pawlaka w 10 r.ś. i zmar z rodziny Pawlaków

 

Czwartek 12 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Leokadię Czerniak, Władysławę Józefowicz, zmar z rodziny

Konieczków, Wojciechowskich i Lewandowskich

Godz.18.00

+ Irenę Szulc w 19 r.ś. i zmar z rodziny Szulc i Poniżych

 

 

Piątek 13 Wrzesień 2019

 

Godz.18.00

+ Zofię Sobańską od kuzynki Emilii z mężem i dziećmi

Godz.18.00

+ Zofię Sobańską od Mariana z żoną i dziećmi

Godz.18.00

+ Hieronima Dosz, Elżbietę Hudak, Genowefę Dajschel, Bernarda

Michalskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 14 Wrzesień 2019

 

Godz.15.00

Msza św. Ślubna Larysy i Mateusza

Godz.16.15

Do NSPJ i MBNP w intencji rodziny Ciesielskich

Godz.17.10

Chrzest Mai, Remigiusza

Godz.17.30

+ Mariannę, Marię, Jana Pawlaków, Anielę, Czesława Kochanek,

Zdzisława Frąckowiaka

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę i dary Ducha św. podczas zdawania egzaminu lekarskiego

 

 

 

 

Niedziela 15 Wrzesień 2019

 

Godz.08.00

Do NSPJ i MBNP urodzinowo-imieninowa Marii z prośbą

o błogosławieństwo dla rodziny Wydrów i Bakalarczyków

 

Godz.10.00

+ Józefa, Stanisława Mikołajczaków oraz Gracjana, Romana

Danków

Godz.10.00

+ Marię, Zygmunta Dudkowiaków, Artura, Urszulę Stam

 

Godz.11.30

Za Parafian

 

Godz.15.00

+ Łukasza Przybylaka imieninowa, Bronisławę Henczak,

imieninowa, Czesława Przybylaka i zmar z rodziny

Godz.15.00

+ Eugenię w 1 r.ś. Bernarda Borowczaków

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Zenona