Poniedziałek 12 Sierpień 2019

 

Godz.18.00

+ Krystynę Skrobała od chrześniaczki Donaty z rodziną

 

Wtorek 13 Sierpień 2019

 

Godz.18.00

+ Zofię Sobańską od kuzynki Janki Sadowskiej z rodziną ze Śmigla

 

Środa 14 Sierpień 2019

 

Godz.09.00

+ Marię Fołczyńską imieninowa

Godz.18.00

+Witolda Rutę i zmar z rodziny

Godz.18.00

+ Stanisławę w 18 r.ś. Jana Firlej, Wandę, Alfonsa Jurdeczków

 

Czwartek 15 Sierpień 2019

 

Godz.08.00

+ Mariana Grzeszczyka i zmar rodziców z obu stron, Marię, Stanisława

Józefczak

Godz.08.00

+ Mariannę, Franciszka, Ireneusza, Andrzeja Maćkowiaków

 

 

Godz.10.00

Za zmarłych z rodziny Stanek, Łuków, Michalskich, Adama Kamieniarza

Godz.10.00

+ Mariana Spychała i zamr rodziców z obu stron, Antoninę, Szczepana,

Franciszka, Mariannę Sierackich i zamr z rodziny

 

 

Godz.11.30

+ Edmunda, Mariannę, Halinę, Stefana i zmar z rodziny Szymańskich,

Kowalczyków, Spławskich i Zbigniewa Królika

Godz.11.30

+ Macieja Marciniaka w 2 r.ś.

 

 

Godz.15.00

+ Wojciecha Samol w 6 r.ś. i zmar z rodziny

Godz.15.00

+ Wiktorię, Kazimierza Wojciechowskich, Edmunda, Wiktorię

Konieczków, zmar z rodziny Konieczków, Wojciechowskich i

Lewandowskich

 

 

Piątek 16 Sierpień 2019

 

Godz.18.00

+Zofię Sobańską od rodziny Jagodzików i Bednarczyków

Godz.18.00

+ Emilię, Władysława, Romana Katarzynę, Stanisława Kozaków,

Felicję, Kazimierza Ciesielskich

 

 

 

 

 

 

Sobota 17 Sierpień 2019

 

Godz.17.30

+ Tomasza Nowaczyka w 8 r.ś

Godz.17.30

+ Jana Bobowskiego od syna Andrzeja z rodziną

Godz.17.30

Do NSPJ i MBNP z okazji 70 lat Tadeusza od syna Piotra z rodziną,

od rodziny i Arlety

Godz.19.00

Do NSPJ i MBNP z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa dla

mieszkańców Morownicy

 

 

Niedziela 18 Sierpień 2019

 

Godz.08.00

+ Kazimierę Adamczewską w 24 r.ś. i zmar rodziców z obu stron

Godz.08.00

+ Joannę, Kazimierza Kościańskich, Zofię Kędziora, Tadeusza

Błażejewskiego

 

Godz.10.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 55 rocznicy slubu

Godz.10.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 18 lat Igora oraz 75 rocznicy urodzin Stanisława

 

Godz.11.10

Chrzest Przemysława

Godz.11.30

+Marię, Zygmunta Dudkowiaków i o zdrowie i błogosławieństwo

w rodzinie

Godz.11.30

Do NSPJ i MBNP z okazji roczku Kamila

 

Godz.15.00

+ Leszka Rajewskiego w 20 r.ś. i zmar rodziców z obu stron

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP z okazji rocznicy ślubu Jolanty i Tomasza