Poniedziałek 24 Czerwiec 2019

 

Godz.16.00

W intencji młodzieży bierzmowanej

Godz.18.00

Msza św. w intencji mieszkańców Poladowa

Godz.18.00

+ Stanisławę, Ludwika, Stefana Szymańskich, Irenę, Franciszka,

Józefa Michalskich

Godz.18.00

+ Irenę Józefczak w 7 dzień od śmierci od syna Sebastiana z rodziną

 

Wtorek 25 Czerwiec 2019

 

Godz.18.00

Msza św. w intencji mieszkańców Morownicy

Godz.18.00

+ Stefana Rzepeckiego od siostry Walentyny z rodziną

 

Środa 26 Czerwiec 2019

 

Godz.09.00

Brak intencji

Godz.18.00

Msza św. w intencji mieszkańców ul. Łepkowicza,Polnej, Morownickiej, Młyńskiej, Wodnej,Winnickiej,27 Stycznia, Poprzecznej

Godz.18.00

+ Władysława Skrzydlewskiego imieninowa

 

Czwartek 27 Czerwiec 2019

 

Godz.18.00

Msza św. w intencji mieszkańców ul. Iwaszkiewicza, Ojca św. Jana Pawła II, Skarżyńskiego, Słowackiego,Broniewskiego, Sikorskiego, Rudnickiego,Wyspiańskiego, Orzeszkowej, Kraszewskiego,Witaszka

Godz.18.00

+ Wojciecha, Marię, Czesława Samol, Marię, Jana Leśnych, Tadeusza

Gruszko

Godz.18.00

+ Mariana w 1o r.ś. Helenę, Ratajczaków, Urszulę Zalesińską,

Hieronima, Mieczysława Nowaków, zmar z rodz. Ratajczaków

i Pelczyńskich

 

Piątek 28 Czerwiec 2019

 

Godz.18.00

Do NSPJ i MBNP za parafian

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 29 Czerwiec 2019

 

Godz.10.00

+ Pawła, Feliksa Waligóra

Godz.10.00

+ Irenę Józefczak od sąsiadów z Poladowa

 

 

Godz.17.15

Chrzest Antoni i Kaja

Godz.17.30

+ Władysława Skrzydlewskiego imieninowa i zmar z rodziny

Paszkowiaków i Skrzydlewskich

Godz.17.30

+ Marka Głowackiego w 3 r.ś.

 

 

Niedziela 30 Czerwiec 2019

 

Godz.08.00

+ Stanisławę, Stanisława Janików, Stanisława, Agnieszkę

Marciniaków

Godz.08.00

+ Barbarę, Władysława w rocznice śmierci Hoffman

 

Godz.10.00

+Walentynę, Władysława Krzyślak, zmar z rodziny Lipowych

i Tadeusza Buchwalda

Godz.10.00

+ Stefana Rzepeckiego od rodz. Smugowskich

 

Godz.11.30

+ Stanisława Mikołajczaka w 7 r.ś. i Józefa Mikołajczaka

Godz.11.30

+ Krystynę Dorską

 

Godz.15.00

Do NSPJ i MBNP z okazji 35 rocznicy ślubu Alicji i Jerzego

Godz.15.00

+ Józefa Hermanowicza z okazji Dnia OJca