Do zasadniczego przekształcenia prezbiterium przystąpiono w sierpniu 1969 r. staraniem ks. prałata Władysława Swobody. Ściany prezbiterium zostały pokryte wykonanymi ze stiuku scenami z życia św. Stanisława Kostki, patrona kościoła. Centralne miejsce zajął wielki metalowy krzyż z figurą Pana Jezusa wykonaną z miedzi. Nad krzyżem widnieje zachowany okrągły witraż z głową Chrystusa pośrodku.
Wykonano też drewniane podium z parkietu dębowego oraz stopień komunijny z niewielkimi balustradami po bokach. Został też wykonany nowy ołtarz dębowy wg zasad odnowionej liturgii oraz obok dębowa ambonka z podobiznami ewangelistów wykonanymi z blachy miedzianej. W ścianę ołtarza poniżej krzyża wmurowano pancerne tabernakulum z sześcioma metalowymi świecznikami. Wszystkie prace łącznie z malowaniem wnętrza kościoła zakończono w grudniu 1971 r.
Nowe potrzeby duszpasterskie skłoniły też do dokonania modernizacji nagłośnienia. Wymieniono wzmacniacz i głośniki, dodano głośniki na zewnątrz kościoła. Wymieniono wzmacniacz i głośniki dodano głośniki na zewnątrz kościoła. W miejsce jednego mikrofonu zainstalowano sześć (3 w prezbiterium, 2 na chórze i 1 w kaplicy MB Częstochowskiej). Prace wykonał mgr inż. Jan Maciołka z Łęczycy k. Poznania. Nowa instalacja zaczęła działać od 19 sierpnia 1979 r. obecny wystrój prezbiterium jest wynikiem malowania kościoła w maju 1997 r. Przedtem jesienią 1996 r. firma Ludwika Zimniaka ze Śmigla wymieniła oświetlenie na żyrandole i reflektory halogenowe. Po malowaniu zaś stawiano w prezbiterium nowe fotele, zmieniono wykładzinę dywanową oraz załączono nowe mikrofony.
W 2006 r. rozpoczęto też wymianę prezbiterium z drewnianego na marmurowe, dzięki czemu wynikiem końcowym była konsekracja kościoła we wrześniu 2006 r. przez ks. abp metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Od marca 2011 r. został zamontowany ekran elektroniczny do wyświetlania tekstów pieśni religijnych, znajdujący się po lewej stronie nad amboną.