Dekretem z dnia 14. czerwca 1976 r. ks. abp metropolita poznański Antoni Baraniak ustanowił przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu nowy ośrodek duszpasterski mający spełniać odtąd wszelkie funkcje samodzielnej parafii. Postanowienia dekretu wchodziły w życie z dniem następnym tj. 15. czerwca 1976 r. Rektorem nowego ośrodka duszpasterskiego został ustanowiony dekretem z dnia 1. czerwca 1976 r. ks. Zbigniew Dawidziak. Ośrodek liczył wtedy 2.344 mieszkańców.
Na prośbę ks. prałata Władysława Swobody, proboszcza parafii farnej w Śmiglu, a jednocześnie dziekana, nowy porządek nabożeństwa w utworzonym ośrodku duszpasterskim został wprowadzony dopiero po 15. sierpnia 1976 r. – tj. po odpuście w parafii farnej.
Ponieważ ówczesne władze państwowe dążące do uzależnienia Kościoła od państwa każdorazowo uzurpowały sobie prawo zatwierdzania nowej parafii. Nowy ośrodek duszpasterski musiał czekać na to jeszcze pięć lat. Zgoda władz państwowych była o tyle ważna, że parafia zyskiwała wówczas osobowość prawną. Kanonicznej erekcji parafii dokonał dopiero ks. abp metropolita poznański Jerzy Stroba dekretem z dnia 11. kwietnia 1981 r. Nowa parafia została przekazana w zarząd jako proboszczowi dotychczasowemu rektorowi ośrodka duszpasterskiego ks. Zbigniewowi Dawidziakowi dekretem z dnia 28 sierpnia 1981 r., z mocą obowiązującą od 15 września 1981. Kościół parafialny był przekazany dotąd jedynie w użytkowanie przez Urząd Likwidacyjny, dopiero po dalszych staraniach został decyzją wojewody leszczyńskiego z dn. 27 lutego 1990 r. przekazany nieodpłatnie naszej parafii, wraz z przylegającym otoczeniem o powierzchni 15,7 a.