Wspólnota Grupy św. Józefa czyli Klub Seniora przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu powstała w 2004 roku w październiku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki. Pieczę duchową sprawuje proboszcz parafii, ks. kan. Tadeusz Fołczyński, który jest obecny na każdym spotkaniu o ile powalają na to jego obowiązki.
Wspólnota obecnie liczy 20 osób. Spotkanie rozpoczyna się zawsze wspólną modlitwą. Jest też śpiew pieśni, a także piosenek biesiadnych w zależności od pory roku i charakteru spotkania. Grupa organizuje spotkania opłatkowe, dzień kobiet, zakończenie karnawału, dzień chorych, dzień seniora, Andrzejki, "zajączki", i imieniny każdego członka grupy.
Swego czasu zaprosiliśmy przedstawicielkę Klubu Seniora z jednej z parafii ze Śremu, gdzie nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń. W najbliższym czasie zaprosimy przedstawicielkę Klubu Seniora z Grodziska Wlkp., która przekaże nam swoje doświadczenie plastyczne.
Takie spotkania w tej niepowtarzalnej wspólnocie są bardzo potrzebne starszym, niekiedy samotnym osobom. Jest to oderwanie się od swoich codziennych obowiązków i przeżywania radości we wspólnocie, gdzie wymieniamy swoje różne doświadczenia. Jest to także wzajemne ubogacenie duchowe.
Odpowiedzialna za Grupę św. Józefa jest Bożena Flemer-Budzyńska.