Imię i Nazwisko

 

Data święcenia

ks.  Piotr Bartkowiak

 

27.05.1993

ks. Krzysztof Mizerski

 

20.05.1988

ks. Tadeusz Fołczyński

 

25.05.1972

ks. Mariusz Ziemek

 

26.05.2001

ks. Dariusz Jankowiak

 

26.05.1994

ks. Piotr Kufliński 

 

15.05.1980

ks. Piotr Markiewicz 

 

19.05.1976

ks. Andrzej Sotek

 

26.05.1994

ks. Jarosław Olejniczak

 

23.05.1985

ks. Józef Rydlewski

 

25.05.1972

ks. Marek Smólski

 

23.05.1989

ks. Bartłomiej Cylka

 

24.05. 2007