Imię i Nazwisko   Data święcenia
ks. Zygmunt Bartkowiak  19.05.1976
ks. Zbigniew Fengler  07.06.1952
ks. Tadeusz Fołczyński 25.05.1972
ks. Łukasz Grys  24.05.2006
ks. Dariusz Jankowiak 26.05.1994
ks. Piotr Kufliński  15.05.1980
ks. Piotr Markiewicz  19.05.1976
ks. Tomasz Nowak 31.05.2003
ks. Jarosław Olejniczak 23.05.1985
ks. Józef Rydlewski 25.05.1972
ks. Marek Smólski 23.05.1989