Ks. Jan Stachowiak – pochodzi z parafii Radomicko w dekanacie śmigielskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. Pomagał w parafii w czasie choroby ks. proboszcza od 11. maja do 16. września 1985 r.


Ks. Florian Szymański – pochodziła ze Śmigla. Jako maturzysta wyjechał do Chile i tam w 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie w zgromadzeniu Księży Salezjanów. Po 57 latach pobytu i pracy w Chile w różnych placówkach salezjańskich wrócił do Polski. Podczas dłuższych pobytów w Śmiglu gorliwie pomagał w pracy duszpasterskiej przy kościele św. Stanisława Kostki. Zmarł w Śmiglu 6. maja 1988 r. i tu został pochowany na cmentarzu parafialnym.


Ks. Rafał Pajszczyk – święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Pomagał w naszej parafii przez miesiąc sierpień w 1989 r. Przez pewien czas studiował w Rzymie z zakresu prawa kanonicznego.


Ks. Stanisław Zimniewicz – święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. Pomagał w Śmiglu od 15. października 1989 r. do 30. czerwca 1992 r. Od 1990 r. po powrocie do szkoły, uczył religii w Zespole Szkół Rolniczych w Nietążkowie.