Ks. Zbigniew Dawidziak – pochodzi z par. św. Mikołaja w Lesznie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. w Poznaniu. Od 1. września 1961 r. został mianowany wikariuszem w Wilkowie Polskim w dekanacie śmigielskim. Od 1. września 1965 r. do 30. czerwca 1966 r. pracował jako wikariusz w parafii Janków Zaleśni dekanat Odolanów.

Następnie pracował jako wikariusz parafii farnej pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wlkp. do 30. czerwca 1971 r. Jako ostatnią parafią jako wikariusza przydzieloną mu była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu-Jeżyce. Od 15. czerwca 1976 r. jest rektorem nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego przy kościele św. Stanisława Kostki w Śmiglu, a po kanonicznej erekcji parafii od 15. września 1981 r. zostaje jej pierwszym proboszczem. Od 31 grudnia 1984 r. pełnił również funkcję Dziekana Dekanatu Śmigielskiego. Dn. 23. grudnia 1997 r. odznaczony tytułem kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wlkp. Został odznaczony medalem oraz dyplomem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel” dnia 27. maja 1999 r. Przeszedł na emeryturę dnia 30. czerwca 2004 r.


Ks. Marian Szymański – proboszcz naszej parafii w latach 2004 do 2007. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. w Poznaniu. Poprzednią jego parafią jako proboszcza była parafia w Ruchocicach. Był proboszczem w Międzychodzie.


Ks. Tadeusz Fołczyński – proboszcz naszej parafii od roku 2007. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1972 w Poznaniu. Wikariuszem Proboszcz był w Ołoboku, Poznań (Św. Jan Jerozolimski), Jutrosin, Leszno (św. Józef ), Zduny.  Proboszczem był w Targowej Górce (1983-1995) i Wielichowie (1995-2007). Obecnie jest Dziekanem dekanatu śmigielskiego.