Założenie marmurowej posadzki pociągało za sobą wymianę starych, sosnowych ławek, poważnie już uszkodzonych, na nowe. Nowe łaski ośmioosobowe z litego dęby, zostały wykonane przez firmę Grzegorza Chwirota, stolarza z Poznania. Pierwsza partia ławek została ustawiona 22. maja 1981 r. Łącznie wykonano 34 ławki, pod którymi 1. lipca 1983 r. założono podłogę.
Kościół protestancki nie posiadał żadnych konfesjonałów. Po wojnie dla potrzeb duszpasterskich wstawiono jedynie przenośnie. Przed ustawieniem nowych konfesjonałów zdemontowano stojące w tych miejscach piece gazowe, które niegdyś służyły do ogrzewania kościoła. Cztery nowe, estetyczne i funkcjonalne konfesjonały z okleiny dębowej zostały przywiezione i zamontowane w pierwszym tygodniu stanu wojennego, w sobotę 19. grudnia 1981 r. w trakcie trwania w kościele Spowiedzi adwentowej. Jako uzupełnienie tych prac na bocznych ścianach w dniach 8 i 9 października 1982 r. zamontowano jesionową boazerię.