Pierwotnie wieża kościoła była pokryta łupkiem, który był materiałem nietrwałym. Spadający z wieży łupek zaczął stanowić niebezpieczeństwo dla udających się do kościoła wiernych. W sprawie wykonania niezbędnych prac zawarto więc umowę z firmą blacharsko-dekarską Zdzisława Zieglera ze Śmigla pod nadzorem inż. M. Hoffmanna ze Starego Bojanowa. Pierwszy etap prac trwał od 20. sierpnia do 13 października 1984 r. Zrzucono w tym czasie zniszczone pokrycie z łupku, wymieniono elementy konstrukcyjne wieży (40 belek), zaimpregnowano elementy drewniane xylamitem, wymieniono odeskowani i przykryto papą.
Drugi etap prac rozpoczął się 13. września 1986 r. i trwał do późnej jesieni. W tym czasie dokonano remontu wnętrza wieży, a jej hełm został pokryty blachą miedzianą, która została sprowadzona na wiosnę ze Śląska w ilości 2.800 kg. Ostatecznie zakończenie prac nastąpiło między 9. a 18. czerwca. Zdjęto wtedy ustawione na czas prac rusztowanie.
Poprzednie dzwony zostały usunięte w czasie II wojny światowej i przeznaczone na potrzeby armii niemieckiej. Zamiar ufundowania dzwonów został ogłoszony w niedzielę 6. listopada 1983 r. nawiązano wtedy kontakt z firmą brązowniczo-odlewniczą Saturnina Skubiszyńskiego z Poznania i rozpoczęto zbiórką złomu miedzi i cynku. Ze swego zobowiązania firma wywiązała się w ciągu roku i 21. grudnia 1984 r. dzwony zostały przywiezione do kościoła i wciągnięte po schodach na II piętro prawej strony balkonu.
Uroczystej konsekracji dzwonów dokonał 17. czerwa 1985 r. ks. abp metropolita poznański dr Jerzy Stroba przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 11.30, podczas wizytacji kanonicznej parafii.
Dzwon „Św. Kazimierz” o wadze 249 kg ufundowany przez Kazimierza Gołembskiego ze Śmigla miał dzwonić trzy razy dziennie na „Anioł Pański”. Dzwon „Ś.w Stanisław” o wadze 360 kg ufundowany został ze składek parafian i miał zwoływać wiernych w każdą niedzielę pół godziny przed każdą mszą św. Głos obu dzwonów łącznie zwiastuje pogrzeb.
Po konsekracji jesienią 1985 r. dzwony zostały zawieszone na wieży. Po zakończeniu tych prac nawiązano kontakt z firmą Andrzeja Prajsa z Poznania. W dniu 18. czerwca 1986 r. na wieży przy dzwonach umieszczono silniki elektryczne. Natomiast w zakrystii został zainstalowany komputer, który steruje dzwonami wg ustalonego programu. Pierwszy raz dzwony zadzwoniły 16. października 1986 r.