Kaplica MB Częstochowskiej
Po prawej stronie obok prezbiterium znajduje się kaplica MB Częstochowskiej. Przed powstaniem kaplicy pomieszczenie służyło jako kotłownia, w której znajdował się dużych rozmiarów piec do ogrzewania kościoła gorącym powietrzem. Od kotłowni prowadziły dwa kanały, przez które gorące powietrze było wprowadzane do kościoła. Kanały te były zakończone kratami nad prezbiterium i w okolicy konfesjonału w pobliżu kaplicy. W dniu pożegnania obrazu MB Częstochowskiej, który nawiedzał wówczas całą Polskę, ks. proboszcz Zbigniew Dawidziak złoył 4. lutego 1978 r. uroczyste przyrzeczenie, że na pamiątkę tego wydarzenia zostanie utworzona kaplica. Demontaż urządzeń i prace murarskie rozpoczęto 6. czerwca 1978 r. pod kierunkiem Władysława Hoffmanna. Wszystkie prace przy urządzaniu kaplicy zostały wykonane w czynie społecznym. W kaplicy zostało umieszczone drewniane tabernakulum. Nad tabernakulum na centralnej ścianie kaplicy umieszczono kopię obrazu MB Częstochowskiej. Kuta krata, która oddziela kaplicę od nawy kościoła, została wykonana przez Stanisława Kicińskiego, kowala ze Śmigla. Poświęcenia kaplicy w dniu 26. sierpnia 1978 r. dokonał ks. kanonik Stanisław Walkowiak, dawny wikariusz śmigielski. Kaplicę uzupełniono dwoma innymi obrazami malowanymi na płótnie, które zostały zawieszone w dniu odpustu parafialnego 12. listopada 1978 r.: patrona parafii św. Stanisława Kostki oraz wyniesionego na ołtarze bł. Maksymilian M. Kolbe. Wszystkie trzy obrazy zostały ufundowane przez Marię Rutkiewicz ze Śmigla, byłą więźniarkę obozu w Oświęcimiu. Wykonane zostały natomiast przez artystkę z Poznania, Urszulę Pietrzyńską-Hoffmann. Opiekę nad kaplicą przejęły odtąd panie z Żywego Różańca Matek. W związku z urządzeniem kaplicy MB Częstochowskiej zostało wprowadzone nabożeństwo, które było odprawiane odtąd w każdą sobotę po pierwszym piątku miesiąca. Śpiewane były pieśni do MB Częstochowskiej, a wierni składali u jej stóp prośby. W 1981 r. posadzkę wyłożono białym marmurem. Obecny wystrój został nadany kaplicy podczas malowania kościoła wiosną 1997 r.


Kaplica MB Fatimskiej
Kaplica znajduje się na I piętrze balkonów po lewej stronie. Pierwotnie znajdowały się tu trzy rzędy ławek ustawionych amfiteatralnie do środka. W dniu 11. września 1984 r. zostały one zdemontowane i na ich miejsce postawiono 20 ławek czteroosobowych ustawionych do przodu kościoła. W ten sposób balkon przybrał wygląd kaplicy. Dalszym krokiem była wymiana okna na froncie powstałej kaplicy ze zwykłego drewnianego na metalowe z witrażową białą szybą. Od wewnętrznej strony kościoła został wprawiony witraż figuralny. Jest to tryptyk z postacią św. Józefa w centrum, fundowany przez Żywy Różaniec Mężów. Witraż wykonany przez Sergiusza Podalaka z Poznania, zamontowano 11. listopada 1987 r. Pod witrażem było pierwotnie zainstalowane drewniane tabernakulum, które zdemontowano w roku 2000 i na jego miejsce wstawiono logo roku 2000 wykonane z metalu. Uroczyste jego poświęcenie nastąpiło 6. stycznia 2001 r.. centralne miejsce w kaplicy zajmowała figura MB Fatimskiej wykonana w Portugalii ufundowana przez dzieci, które w 1996 r. przystąpiły do I Komunii św. Figura została postawiona jako pamiątka nawiedzenia w Lesznie dnia 9. i 10. czerwca 1996 r. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 13. maja 1997 r. w 80. rocznicę objawień fatimskich. Odtąd odbywały się tu każdego roku nabożeństwa od maja do października. Na ścianie po lewej stronie znajduje się obraz Ojca św. Jana Pawła II malowany na płótnie, fundowany w 1982 r. po prawej stronie we wnęce znajduje się krzyż, który przywiozła nasza młodzież z Poznania ze spotkania z Ojcem Świętym 3. czerwca 1997 r.


Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplica znajduje się na I piętrze balkonów po prawej stronie. Również tu w dniu 11. września 1984 r. wymieniono sosnowe ławki na dębowe. Odtąd kaplica ta stała się i była kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Po tej stronie został również umieszczony 12. listopada 1987 r. witraż figuralny. Jest to tryptyk przedstawiający łączność ofiary Chrystusa na krzyżu z ofiarą Mszy Świętej, fundowany przez Żywy Różaniec Matek. Pod witrażem znajduje się drewniane tabernakulum. Na ścianie po prawej stronie znajduje się obraz przedstawiający Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym, ofiarowany przez Martę Matuszewską ze Śmigla. Po tej samej stronie bezpośrednio przed kaplicą znajduje się malowany na płótnie obraz Miłosierdzia Bożego, fundacja Krystyny Gorlas z Opola. Centralne miejsce w kaplicy zajmuje figura Najświętszego Serca Jezusa, która została poświęcona 28. lutego 1998 r. W kaplicy początkowo zbierał się na nabożeństwa młodzież, a od lipca 1999 r. odbywały się w niej nabożeństwa w I piątek miesiąca dla całej parafii.